MACFAB 200 Dobbeltkammer

 • EGENSKAPER

 • Sparer tid med et kammer ledig for mating mens det
  andre komprimerer
 • Flere kammer tilbyr en effektiv måte å separere forskjel
  lige materialer før pressing.
 • Valsestyrt hode for lettere bevegelse
 • Holdeklør i presskammer
 • Toppmatet
 • Perfekt for plassering i miljø med høyderestriksjoner
 • Automatisk utkastelse av baller
 • EKSTRA TILBEHØR

 • Ytterligere kammer kan tilføyes (opp til 6)
 • Tilgjengelig med 110 volts strømforsyning
 • Galvanisert utførelse.